Fialový poustevník

Nadace Oty Pavla - info (v přípravě)Farmakologický výzkum

Naše zařízení navázalo na mé výzkumné  zkušenosti z dob působení na českých prestižných psychiatrických pracovištích. Účastníme se farmakologického výzkumu nově vyvíjených farmak. Farmakologický výzkum považuji za důležitý z důvodu možnosti nalezení účinnějších a bezpečnějších léčebných prostředků pro léčení  onemocnění, které by bez léčby výrazně zhoršily kvalitu života.

Farmakologický výzkum je velice náročný a zodpovědný proces. Molekula, která se má stát lékem prochází výzkumem nejdřív ve zkumavkách, pak v laboratořích, kde se účinky zkouší na nemocných i zdravých  tvorech z říše zvířat a až po schválení přípravku se přípravek dostává k člověku.

Účast ve studii je dobrovolná a pacient z ní může kdykoliv vystoupit. Po celou dobu je na pravidelných vizitách podrobně vyšetřen / EKG, tlak krve, celkové  podrobné  laboratorní  vyšetření, genetické vyšetření. S protokolem studie, o všech procedurách, významu projektu je pacient podrobně ústně i písemně informován a podepisuje informovaný souhlas, který je předpokladem vstupu do studie.

Pacient musí splňovat určitá medicínská kriteria, aby byl do studie zařazen. V případě, že se v rámci prvního komplexního vyšetření objeví nepovolené problémy, nemůže ve studii pokračovat.

Celou dobu studie je pacient v kontaktu se svým lékařem, který je 24 hodin k dispozici. Zadavatelem studii jsou významné  mezinárodní originální farmaceutické firmy.

 

Proběhlé   výzkumy :

1997, 1999  -  léčba rekurentní (opakující se)  deprese

- oba preparáty se již úspěšně využívají v léčbě

1998 -   léčba generalizované úzkostné poruchy

1999 – léčba sociální fobie

2003 – léčba Alzheimerovy choroby

2004 – léčba Alzheimerovy nemoci

2006 – léčba nespavosti

2008 – léčba Alzheimerovy nemoci

2009 -  aktuálně probíhá studie věnovaná léčbě středně těžké demenci Alzheimerova typu.

 

V   roce  2011  bude iniciovaná studie věnovaná léčbě depresivních pacientů. Bude zkoumán lék, který má výrazně urychlit a zlepšit účinnost antidepresiv typu SSRI, kterými je v dnešní době  léčeno vysoké procento pacientů. O podrobnostech výzkumu Vás budu informovat v nejbližší době – pro případ, že někdo z čtenářů měl zájem o účast ve studii.

 

 

 

Kontakty

Brain-soultherapy s.r.o.
IČ: 28469789
K Nemocnici 1904
272 01 Kladno

Telefon: psychiatrie a neurologie - 312 245 003, 602 430 002

FAX: 312 250 111

email:

brain-soultherapy@seznam.cz

najít na mapě

Ordinační hodiny

Psychiatrie, neurologie

MUDr. Klaudia

Vodičková - Borzová

Pondělí

07:00 - 18:00

Úterý

07:00 - 13:00

Středa

zavřeno - výzkum


Čtvrtek 07:00 - 15:00
Pátek zavřeno - návštěvy DD a ÚSP

Asistentka

Mgr. Petra Šantrůčková

Pondělí 07:00 - 18:00
Úterý 07:00 - 15:00
Středa zavřeno - výzkum
Čtvrtek 07:00 - 15:00
Pátek zavřeno - návštěva DD a ÚSP

 

Zobrazit