Fialový poustevník

Nadace Oty Pavla - info (v přípravě)Spektrum služeb nad rámec péče hrazené pojišťovnou

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE:

podrobný rozhovor orientovaný k problému klienta. Snaha objevit a pojmenovat příčinu či udržující mechanismy, které souvisí se vznikem zdravotních potíží (psychických či tělesných). Práce s podstatou vzniku potíží vede tomu, že se problémy nebudou opakovat, protože se klient naučí s nimi pracovat jiným způsobem (životní problémy, partnerské problémy). Psychoterapie je náročný proces pro klienta i psychoterapeuta.

čas: 60 min                           cena :  600  Kč

 

RODINNÁ A PARTNERSKÁ PSYCHOTERAPIE:

Řešení problémů klienta za pomoci dalších členů rodiny, v případech, kde  je to potřebné nebo vhodné . Snaha usměrnit vztahy v rodině, vést jednotlivé členy rodiny k pochopení své role v rámci celku.

čas: 90 min                                  cena : 800 Kč

 

KOGNITIVNĚ – BEHAVIORÁLNÍ PSYCHOTERAPIE: / KBT /

Specializovaný typ psychoterapie zaměřený na změnu myšlení a chování klienta. Podstatou je fakt, že myšlení a chování jednání jedince jsou velice úzce spojené. Změnou myšlení lze usměrnit chování a naopak, změnou chování můžeme měnit způsob myšlení tak, aby se nám lépe žilo.

Uplatnění v léčbě :  např. různé fobie / strachy -  např. sociální fobie, agorafobie, arachnofobie, panické stavy /  poruchy spánku – zejména nespavost, OCD – obsedantně kompulzivní porucha, depresivní a úzkostné stavy, porucha příjmu potravy atd.

KBT individuální forma

Čas: 90 min                                     cena:   700 Kč

KBT skupinová forma :  ve skupině je 10 lidí – jedno sezení v trvání 90 min – 150 Kč / osobu

 

Návštěva v domácím prostředí dle potřeb klienta – po vzájemné dohodě: 1000 Kč / hodina

Internetové  SKYPE  sezení po vzájemné tel. domluvě. - Cena: 1000 Kč/hod

Telefonická konzultace po předchozí  domluvě: 50 Kč/10 min – výjimkou jsou samozřejmě telefonáty v rámci klasického provozu ambulance

 

Kontakty

Brain-soultherapy s.r.o.
IČ: 28469789
K Nemocnici 1904
272 01 Kladno

Telefon: psychiatrie a neurologie - 312 245 003, 602 430 002

FAX: 312 250 111

email:

brain-soultherapy@seznam.cz

najít na mapě

Ordinační hodiny

Psychiatrie, neurologie

MUDr. Klaudia

Vodičková - Borzová

Pondělí

07:00 - 18:00

Úterý

07:00 - 13:00

Středa

zavřeno - výzkum


Čtvrtek 07:00 - 15:00
Pátek zavřeno - návštěvy DD a ÚSP

Asistentka

Mgr. Petra Šantrůčková

Pondělí 07:00 - 18:00
Úterý 07:00 - 15:00
Středa zavřeno - výzkum
Čtvrtek 07:00 - 15:00
Pátek zavřeno - návštěva DD a ÚSP

 

Zobrazit