Fialový poustevník

Nadace Oty Pavla - info (v přípravě)MUDr. Vodičková-Borzová Klaudia - profesní životopis

Jméno: VODIČKOVÁ - BORZOVÁ  Klaudia

Titul:    MUDr.

DOSAŽENÉ HODNOSTI:

1988-1994 Doktor medicíny, MUDr. - 3.LF UK Praha

ODBORNÁ PŘÍPRAVA A PRAXE:

IX. – XII.     1994  :    PL Havlíčkův Brod – akutní psychiatrie, JIP

I.  –    V.     1995  :    ARO odd.   Havlíčkův Brod – příprava k JIP

V.  -   XI.     1995  :    PL Havlíčkův Brod

XII.(95) – XII.2001  :     Psychiatrické centrum Praha , zástupce vedoucího otevřeného

oddělení,zástupce vedoucího EEG laboratoře a spánkové

laboratoře / od ledna 1998/

ambulance PCP – od roku 1994

ambulance pro poruchy spánku – od ledna 1998

XI. 1998 -  II. 2001 :      neurologie FN Bulovka

II. 2002 -  dosud     :     Neurologicko - psychiatrická ambulance P-P klinika Kladno

1997-2001 :                    Laboratoř pro výzkum mikrospánku , Dopravní fakulta Praha

1.4.2004 – do 1.1.2005          Psychiatrická  klinika 1.LF UK Praha

1.1.2005-  duben 2008    vedoucí lékař  gerontopsychiatrického oddělení na PK VFN Praha

odborný asistent 1.LF UK  Praha

2008- dosud                     neurologické oddělení Kladno

Posgraduální studium v oboru neurovědy, 3. LF UK Praha – od r. 1998- externí forma

od února 2001 ukončeno  pro materskou dovolenou. .

Od října 2004 na  1.LF UK ve studiu pokračuji.

PROFESNÍ ORGANIZACE:

 

Člen , Česká psychofarmakologická Společnost (od r.  1996)

Člen , Česká neurofyziologická společnost ( od r.2000).

Člen revizní komise,  Česká společnost pro výskum spánku ( od r. 1999)

Člen , Česká psychofarmakologická společnost (od 1999)

Člen,  Česká společnost kognitívně behaviorální psychoterapie ( od r. 1997 )

Člen revizní komise, Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu ( 2002)

SPECIALIZACE

1997 – atestace z psychiatrie 1.st.

2000 – atestace z psychiatrie 2.st.

1998 – licence pro samostatnou činnost v elektrofyziologii

2000 – psychoterapeutické osvědčení v kognitivně behaviorální psychoterapii

2001 – získání osvědčení z oboru foremní psychiatrie – znalec

2003 – neurologie , atestace 1.st.

2003 -  licence pro samostatnou a poradenskou činnost v oboru psychiatrie

2006 – licence pro vykonáváni funkce lektora v oboru psychiatrie , specializace z oboru Psychiatrie

2008 – atestace a specializace z gerontopsychiatrie

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

IPVZ – lektor v doškolování  lékařů pod záštitou ČLK – edukační programy Zdravý spánek, Neklidný pacient, Deprese a její léčba

Odborný asistent 1.LF UK Praha – od roku 2003

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONGRESECH

Mezinárodní psychiatrický kongres WPA , Hamburg , srpen 1999

Mezinárodní psychiatrický kongres WPA, San Diego, USA, květen 2007

Kongres americké psychiatrické asociace , Washington, květen 2008

UDĚLENÉ GRANTY:

Neurofyziologické indikátory vigility a kvality  spánku při léčbě nespavosti a lékové závislosti

IGA MZ ČR

SEZNAM PUBLIKACÍ:

Kapitoly v knihách:

SikoraJ.,Fišer Z.,Petrovický P., Jirák R.: Biologické podklady psychických poruch,Galen, 1997, / Bareš M., Borzová K.: ECT v kombinaci s psychofarmaky, str.16

Příručka pro pacienty: Praško J, Borzová K: Agorafobie – 100 st. , vydalo Psychiatrické cetrum Praha, 1998

Jirák R., Borzová C.: Demence – kniha pro odbornou veřejnost , vydá Grada

Borzová C.: Nebojte se poruch  – vydá vydavatelství Grada  v roce 2009

Spoluautroka  Doporučených postupů  v psychiatrii.

Časopisecké práce v češtině:

Bareš M., Borzová K., Hrdlička M., Propper L.:  Elektrokonvulzivní terapie v kombinaci s psychofarmaky, Praktický lékař , 78,1998,2.,str. 71-73

Bareš M., Hrdlička M., Propper L., Borzová K.:  Elektrokonvulzivní terapie v pokračovací a udržovácí léčbě poruch nálady, Čs. Psychiatrie, 95,1999,str. 212-219

Bareš M., Borzová K., Hrdlička M., Propper L.: Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy. Praktický lékař,79,1999,5,str.  282-284

Borzová K.: Psychiatrická problematika staršího věku, Diagnóza 32, 1999, str. 8

Borzová K.: Spánek a deprese, Diagnóza , 38,1999, str.6

Borzová K.: Co skrývá spánková laboratoř, Diagnóza 46, 1999, str. 5

Borzová K.: Repetitorium – poruchy spánku , Diagnóza 46, 1999, str.5-6

Borzová K.: Chci spát bez léků – kazuistika , Diagnóza 46, 1999,str.6

Borzová K. : Mýty a legendy  o spánku, Diagnóza 46, 1999, str. 7

Borzová K. : Syndrom závislosti na lécích, Diagnóza 46,1999,str.9

Borzová K.:   Neepileptické záchvaty, Sanquis, duben 2000, str.25-26

Borzová K.: Je primární nespavost  nebo anxiozně – depresivní syndrom ?, Sborník lékařský, Vol.101 (2000) No.4, str.  411-413

Borzová K.: Příčiny neorganických poruch spánku , Psychiatrie pro praxi č.1., ročník3/2002, str. 2002, str. 20-24

Borzová K.: Neorganické poruchy spánku, Interní medicína pro praxi č.1., 2002, str. 43-47

Borzová K.: Farmakoterapie insomnie, Interní medicína pro praxi č.2, ročník 4/2002, str.56-60

Borzová K.: Venlafaxin v praxi, Psychiatrie pro praxi č 2, ročník 2005, str.83-84

C.Borzová , P.Kozelek, V. Kmoch : Léčba chronické nespavosti – je věk rozhodujícím faktorem? , Psychiatrie pro praxi , 1/2006, str. 20-22

C.Borzová : Léčba nespavosti u pacientů s depresí, Remedia 6/2006, str. 491-494

2007

Borzová C.: Test Nespavost  - Causa subita, časopis pro lékaře v praxi , ročník 10, rok 2007/3, strana 67

Borzová C.: Poruchy spánku a psychika – a naopak – Causa subita, časopis pro lékaře první línie , číslo 6., červen 2007, ročník 10, 154-159

2008

Borzová C:  Vztak spánek a paměť –  Psychiatrie pro praxi , 2008/4

Borzová C.: Deprese u starších pacientů , Referátový výběr z psychiatrie , ročník 7, 2008 , str. 63- 66

Borzová C.: Poruchy spánku u seniorů  , Referátový výběr z psychiatrie , ročník 7, 2008 , str. 88 – 93

Časopisecké práce v anglickém jazyce:

Horaček J., Libiger J., Hoschl C, Borzová K., Hendrychová Y: Clozapine – inducted conkordant agranulocytosis in monozygotic twins, International Journal of psychiatry in Clinical Practice, 2001

Krátká sdělení v češtině:

Borzová K.: Seropram u neurologických pacientů – kazuistiky ke klinickému užití přípravku pro firmu Lundbeck

Zprávy:

Borzová  K: Činnost spánkové laboratoře, Psychiatrie, 2,2000,pp.

Borzová C., Jirák R. : Doporučení léčby demence – brožúrka  k Psychiatrii pro praxi , 3/ 2006

Abstrakta (z kongresů apod.):

Borzová K.: Spánek a serotoninový systém – sborník abstrakt  z 1.Sjezdu o spánku a 5. Pražského sympozia o spánkové apnoi, 1999

Borzová K.: Deprese a spánek – sborník abstrakt z 2.sjezdu o spánku a 5.Pražského sympozia o spánkové apnoe , 2000

Horáček J, Borzová K, Libiger J: Clozapinem indukovaná agranulocytoza u monozygotních dvojčat (The clozapine induced agranulocytosis in monozygotic twins),  39. Psychofarmakologická konference Jeseník , 1997

Borzová K.:   Nespavost v psychiatrii a její léčba – sborník abstrakt z 3. Sjezd o spánku a 7. Pražského sympozia o spánkové apnoi, 2001

Borzová K.: Antidepresíva a spánek –sborník abstrakt k sympoziu „ 5O.let spánkové medicíny v České republice „  pořádané Neurologickou klinikou 1.lékařské fakultě a Všeobecné fakultní nemocnice Praha, 2001

Borzová K., Faber J.: sborník abstrakt 1.Slovensko-český zjazd o spánku , 2.Somnologické dni

Chronická nespavost u pacientů do 60. let, Košice , 2004

Borzová K., Faber J.: sborník abstrakt 1. Slovesnko – čeký zjazd o spánku , 2. Somnologické dni ,Spánková deprivace – význam Košice SR, 2004

Borzová C.: Léčba Alzheimerovy choroby, sborník kongresu , Gerontologické dny , Karlovy Vary , 26-27. duben, 2006

Borzová C., Kozelek P., Domluvilová D.: Je věk určujícím faktorem léčby spánkové poruchy?

( léčba poruch spánku u seniorů s/bez kognitivní poruchy, s /bez specifické léčby)

Borzová C., Jirák R.: Spánek a paměť ve vztahu k medikaci ,

Borzová C. : Somnambulis u seniorů , VII. Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP, 12-15. června , 2008

Borzová C., Jirák R.: Spánek a paměť ve vztahu k medikaci , VII. Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP, 12-15. června , 2008

Recenze:

SOUBOR 1 - Cyril Höschl; databáze časopisů je z r.1989

pub.. čís.

poř čís.

časopis

VIF čas.

IF čas.

clus. čís.

median

5.

1081

ENDOCRINOLOGY

2.90

4.23

36

1.45

26.

214

AM J PSYCHIAT

3.90

3.75

109

0.96

58.

539

BIOL PSYCHIAT

2.28

2.19

109

0.96

51.

539

BIOL PSYCHIAT

2.28

2.19

109

0.96

87.

539

BIOL PSYCHIAT

2.28

2.19

109

0.96

50.

539.

BIOL PSYCHIAT

2.28

2.19

109

0.96

98.

632

BRIT J PSYCHIAT

2.09

2.01

109

0.96

99.

632

BRIT J PSYCHIAT

2.09

2.01

109

0.96

101.

2276

NEUROPSYCHOPHARMACOL

1.32

1.80

82

1.36

102.

2276

NEUROPSYCHOPHARMACOL

1.32

1.80

82

1.36

103.

2276

NEUROPSYCHOPHARMACOL

1.32

1.80

82

1.36

90.

1072

ELECTROEN CLIN NEURO

1.10

1.50

82

1.36

92.

1053

DRUGS

1.40

1.17

97

0.83

?74.

2272

NEUROPSYCHOBIOLOGY

0.37

0.50

82

1.36

34.

93

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

28.

93

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

14.

93

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

41.

93

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

?100

93

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

38.

93

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

63.

93

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

42.

93.

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

29.

93

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

30.

93

ACTIV NERV SUPER

0.11

0.15

82

1.36

součet VIF = 28.030

součet IF = 30.829

SCI (1982-1992) = 101

Zachycené citace v monografiích (citace v knihách):

Bareš M., Borzová K., Hrdlička M., Propper L.: Elektrokonvulzivní léčba v kombinaci s psychofarmaky. Prakt. Lékař,78,1998,2,pp.71-73,citováno v Honzák R., Deprese 1., vyd. Praha, Galén 1999,111 s.

JAZYKY

Česky, slovensky, anglicky, francouzsky, rusky

 

Z doporučujících dopisů:

"Dr.Höschl is an internationally recognized expert in biological psychiatry. The focus of his research has been endocrinological aspects of mood disorders, particularly alterations in thyroid, adrenal and calcium dynamics in these disorders. His publications and international presentations, which have been received with great enthusiasm demonstrate a clearly original program of investigation.

Dr.Höschl is widely recognized as one of the world°s innovators in the use of calcium antagonists in psychiatry. He has also made major contributions to the development of diagnostic tests for depression. Dr.Höschl therefore has established himself not only as a major investigator of basic questions in psychiatry, but also a contributor to the clinical practice of his field. All of his work is widely respected throughout the world.

I am grateful to have had the opportunity to observe Dr.Höschl°s teaching in a number of international meetings. He is precise, accurate, well-organized, charismatic and easy to listen to. Most impressive, he is more capable lecturing in a foreign language than are most professors in their own tongue! Dr.Höschl is such an engaging and knowledgeable speaker that any student would benefit from his teaching.

Dr.Höschl is most remarkable in his leadership not only in his specific field of academic interest but also within his university. At the same time, his colleagues at home have recognized his contributions and expertise in appointing him not only as Chairman of the Department of Psychiatry, but as Dean of Faculty at the 3rdSchool of Medicine. This is most impressive in the United States, where Charles University is known as one of the oldest and most prestigious universities in the world. Finally, Dr.Höschl is a fine person with a friendly, honest and confidence-inspiring manner."

- Steven L. Dubovsky, professor of psychiatry,Denver, Colorado

 

"...All my Canadian colleagues who have met Dr.Höschl have been impressed by his scientific knowledge and his fine personality. In addition to his scientific attainments, he possesses indeed an appreciable humanist culture, a precious asset nowadays."

- Professor André Villeneuve, M.D., F.R.C.P., President, Canadian College of Neuropsychopharmacology, Québec,Canada.

PŘEDNÁŠKY:

K.Borzová : Léčba jiných úzkostných poruch – 36.Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník 1996

K.Borzová : Psychoza- epileptoza – epilepsie – II. Sjezd České psychiatrické společnosti , české lékařeské společnosti J.E.Purkyně, červen 1998

K.Borzová : Spánek a serotoninový systém  - 1.sjezd o spánku a 5. Pražské sympozium o spánkové apnoi ,  Praha ,1999

K.Borzová : Deprese a spánek – 2.sjezd o spánku a 6.Pražské sympozium o spánkové apnoi, duben  2000,

K.Borzová : KBT a epilepsie – farm.firma Lundbeck, neurologie FN Bulovka – květen 2000

K..Borzová : Deprese v neurologii – farm. Firma Lundbeck, neurologie FN Bulovka – květen 2000

K.Borzová : Význam spánkové deprivace  - 2. sjezd České psychitrické společnosti, Špindlerův Mlýn, červen,  2000

K. Borzová : Léčba nespavosti dle hypnogramu – 47.společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie , Teplice v  Čechách ,2000

 

Přednášky pod záštitou ČLK a IOVZ pro praktické lékaře a neurology:

Pro praktické lékaře :

Téma: Léčba nespavosti – 07. 03.2000 –  Kladno ,22. 06.2000-   Brno, 11. 10 .2000 - Příbram

18. 10.2000-  Prostějov ,   08.11. 2000 –Jindřichův Hradec

07.12.2000 -  Louny , 12.12.2000 -  Slaný

 

Téma:  Léčba rezistentní deprese: augmentace a kombinace antidepresív – akce pod záštitou ČLK, pro ambulantní psychiatry

29.09.2000- Mariánské Lázně, 05.12. 2000- Beroun

 

Téma: Léčba insomnie a vertigo :  07.10.2000 – Olomouc, 25.11.2000 – Jihlava

K.Borzová: Léčba neorganické insomnie VII. Kongres interní medicíny a VI.kongres gerontologie a geriatrie,  Zlín,  2001

K.Borzová : Antidepresíva a spánek sympozium „ 50.let spánkové medicíny v České republice“ pod záštitou Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha, listopad 2001

Borzová K: Poruchy spánku v psychiatrii – regionální seminář ČLK  - Neurologie pro praktické lékaře  II,  Karlovy Vary, 2001

Borzová  K: Léčba chronické insomnie – regionální seminář ČLK – Neurologie pro praktické  lékaře II, Karlovy Vary , 2001

Borzová K.: Syndrom spánkové apnoe – regionální seminář Neurologie II pro praktické lékaře, Praha, 2002

Borzová K., Faber.J.: Léčba chronické nespavosti se syndromem závislosti u pacientů nad 60 let – České a slovenské dny mladých neurologů, Hradec nad Moravici,2003

Borzová K.: Léčba deprese – farmakoterapie: pro praktické lékaře, kontinuální vzdělávání pod záštitou ČLK, 2003

Borzová K.: Deprese v neurologické praxi – kontinuální vzdělávání praktických lékařů, 2003

Borzová K.: Léčba psychických poruch s insomnii – zvláštnosti, regionální seminář PL Horní Beřkovice , únor 2004

Borzová K.: Léčba chronické insomnie u pacientů nad 60 let – seminář psychiatrické kliniky , 1.LF UK Praha, únor 2004.

Borzová K.: Poruchy osobnosti – diagnostika I., Neurologické oddělení, nemocnice Kladno

Regionální seminář pod záštitou ČLK, březen 2004

Borzová K., Faber J.: Léčba chronické nespavosti u pacientů nad 60 let – vlastní soubor, 1.Slovensko- český zjazd o spánku a 2. Somnologické dni, Košice, 2004

Borzová K., Faber J.: Spánková deprivace – význam , 1.Slovensko – český zjazd o spánku, 2.Somnologické dbi, Košice 2004

C.Borzová : Léčba chronické  nespavosti,  VII . český a II. Česko- slovenský sjezd o spánku, 4.-5. listopadu , 2005

Borzová C , Kozelek P. : Spánková deprivace- prostředek nefarmakologické léčby? VII . český a II. Česko- slovenský sjezd o spánku, 4.-5. listopadu , 2005

Borzová C : Nefarmakologická léčba nespavosti , VII . český a II. Česko- slovenský sjezd o spánku, 4.-5. listopadu , 2005

Borzová  C : Léčba Alzheimerovy choroby, Gerontologické dny , 26.-27. duben, 2006

Jirák R , Borzová C,  Konrád J: Guidelines léčby demenci , VI. Sjezd České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí „ Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta“, Špindlerův Mlýn 8. – 11. června 2006

Borzová C., Jirák R., Kozelek P., Domluvilová D.: Léčba chronické fyziologické insomnie – výsledky vlastního výzkumu.

 

2006

Borzová C.: Léčba frontotemporální demence , Vondráčkův večer, u příležitosti 100. výročí publikace nové choroby Arnoldem Pickem, 6.11. 2006

2007

Borzová C., Jirák R., Kozelek P.: Proč je nutné správně a včas diagnostikovat i FTD – kazuistika. , vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti o.s. , březen 2007

2008

Borzová C. : Somnambulis u seniorů , VII. Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP, 12-15. čerbna , 2008

Borzová C.: Léčba chronické nespavosti s ohledem na kognitivní funkce, Schůze Purkyňové společnosti , 7.5. 2008

Borzová C., Jirák R.: Spánek a paměť ve vztahu k medikaci , VII. Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP, 12-15. června , 2008

 

Postery:

Deprese 1.epizoda – II.sjezd České psychiatrické společnosti , 1998

Epileptoza – kaziustika – II. Sjezd České psychiatrické společnosti , 1998

Léčba poruch spánku dle hypnogramu – 2.sjezd o spánku a 6.Pražské sympozium o spánkové apnoi, duben 2000

Horáček J, Borzová K, Libiger J: Clozapinem indukovaná agranulocytoza u monozygotních dvojčat (The clozapine induced agranulocytosis in monozygotic twins). Psychofarmakologická konference Jeseník, 1997

Borzová C., Kozelek P., Jirák R., Domluvilová D: Léčba chronické komplikované insomnie – vlastní soubor, VI. Sjezd České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí „ Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta“. , Špindlerův Mlýn 8. – 11. června 2006

Borzová C., Kozelek P., Domluvilová D.: Je věk určujícím faktorem léčby spánkové poruchy? (léčba poruch spánku u seniorů s/bez kognitivní poruchy, s /bez specifické léčby) , VI. Sjezd České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí „ Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta“. , Špindlerův Mlýn 8. – 11. června 2006

Poradovská J., Žukov J., Domluvilová D., Jirák R., Borzová C., Roth J.: Psychiatrická problematika u dedičné metabolické poruchy, VI. Sjezd České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí „ Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta“. , Špindlerův Mlýn 8. – 11. června 2006

Borzová C., Jirák R. :  Spánková deprivace v léčbě chronické medikace ve vztahu k věku , VII. Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP, 12-15. čerbna , 2008

 

Od r. 2000

Celosvětový edukační projekt Spánek a zdraví pod záštitou WHO a světové fedarace  společností pro výzkum spánku, mezinárodního fondu pro duševní zdraví a neurovědy

 

Knihy :

Borzová C.: Nespavost a jiné poruchy spánku ,  Grada, 2009

Jirák R., Holmerová K., Borzová C.: Demence a jiné poruchy spánku , Grada 2009

 

POPULARIZACE A OSTATNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Časopisy a noviny:

Borzová K.: Také nemůžete spát ?, Večerka , víkendová příloha II.,  září 1999,

Str. 17-19

Leden 2006 – rozhovor o poruchách spánku v MF Dnes + poradna

2008 – rozhovor  do časopisu Regenerace

Rozhlas:

20.11.2000 -  Radiožurnál , Poradna o zdraví – rozhovor o poruchách spánku

21.03.2002 –  Radiožurnál,  Ústí nad Labem – poradna a rozhovor o poruchách spánku

21.03.2003 -  Radiožurnál, Ústní nad Labem – poradna a rozhovor o poruchách spánku

22.04.2004  - Radio Sever, Ústí nad Labem – poradna a rozhovor o poruchách spánku

22.03.2005 -  Radiožurnál ,Ústí nad Labem – rozhovor a poradna o poruchách spánku

22.03.2006 -  Radiožurnál ,Ústí nad Labem – rozhovor a poradna o poruchách spánku

Televize:

TV Nova – diskusní pořad :  Bez léků neusnu – 19.10.1999

TV Nova –                           : Agorafobie – 11.1.2000

TV Nova –                           : Somnambulismus -  3.4.2000

TV Nova -                            : Konverzní porucha – 16.4.2000

TV Nova –                            : Pomohl mi blázinec – 26.09. 2000

ČT 1  - noc s Andělen – reportáž o poruchách spánku a spánkové laboratoři

TV ČT 1 – Dobré ráno        : Dokument o poruchách spánku a spánkové laboratoři

TV   Nova -  diskusní pořád : 3 roky jsem nespal  -  28.11. 2000

TV  Nova  -  Snídaně s Novou – únor 1999 : Deprese

TV   Nova  -  Snídaně s Novou – březen 1999 :  Stres

TV ČT 1 : 2007 – Restart – pořád o osudu syna O. Pavla

TV Nova – 2008 – Reportéři – o manických epizodách

 

Kontakty

Brain-soultherapy s.r.o.
IČ: 28469789
K Nemocnici 1904
272 01 Kladno

Telefon: psychiatrie a neurologie - 312 245 003, 602 430 002

FAX: 312 250 111

email:

brain-soultherapy@seznam.cz

najít na mapě

Ordinační hodiny

Psychiatrie, neurologie

MUDr. Klaudia

Vodičková - Borzová

Pondělí

07:00 - 18:00

Úterý

07:00 - 13:00

Středa

zavřeno - výzkum


Čtvrtek 07:00 - 15:00
Pátek zavřeno - návštěvy DD a ÚSP

Asistentka

Mgr. Petra Šantrůčková

Pondělí 07:00 - 18:00
Úterý 07:00 - 15:00
Středa zavřeno - výzkum
Čtvrtek 07:00 - 15:00
Pátek zavřeno - návštěva DD a ÚSP

 

Zobrazit